POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

 

Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční

ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 15:00 hod.

ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10

Program:

  1. Volba do kontrolní komise
  2. Různé

V Bruntále 25. 9. 2018                                                              

Petra Romanská     (předsedkyně spolku)