ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost 2018

Pro návštěvníky z řad malých i velkých se ve čtvrtek 14. 6. 2018 otevřely brány do sportovního areálu školy, kde probíhala již pátá zahradní slavnost, kterou pořádal Spolek přátel ZŠ Bruntál, Jesenická.

 

Slavnost začala kulturním vystoupením flétnového souboru Notička pod vedením Moniky Zpěvákové a tanečním vystoupením děvčat ze souboru Stonožka. Vedoucí školní jídelny Jiřina Běhalová poté odměnila nejlepší strávníky školy diplomem a pěknými cenami.

 

 Pro děti byla nachystána řada aktivit: soutěže, skákací hrad, projížďka na koních, ukázka techniky HZS… Hokejový klub Bruntál si pro děti připravil stanoviště, kde si vyzkoušely střelbu do branky, včelaři na svém stanovišti nabízeli ochutnávku medu a zároveň si zájemci mohli prohlédnout prosklený úl. Pro všechny návštěvníky bylo nachystáno velké množství občerstvení, stačilo si pouze vybrat. Ve spolkovém stánku se opět prodávaly domácí výrobky maminek, babiček, tet… Prodejem jsme utržili 8 000 korun a po odečtení nákladů spojených se slavností jsme vydělali 3 000 korun, které budou opět použity ve prospěch žáků školy.

 

Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na organizaci a průběhu slavnosti, děkujeme. Zvláštní poděkování patří panu Martinu Šianskému, bez kterého by zahradní slavnost nebyla zahradní slavností.