ČTENÁŘSKÝ KLUB NA NAŠÍ ŠKOLE

Čtenářský klub

Stále častěji se hovoří o tom, že dnešní děti nechtějí a neumí číst. Oblíbené pojmy čtenářství a čtenářská gramotnost se skloňují ve všech pádech ve školách, médiích    i rodinách. Láska ke knihám se nezíská ze dne na den. Je to sáhodlouhá usilovná činnost, kdy rodiče již od útlého věku každý večer předčítají svým dětem pohádky na dobrou noc. Vtahují je tak do světa kouzel a fantazie, rozšiřují jejich slovní zásobu a způsob vyjadřování. Ve škole je pak na učitelích, aby podchytili a znásobili touhu   a lačnost po vědění a samotném čtení, aby žáci četli s chutí a rádi a dobrovolně. Aby si posléze byli schopni vybrat své knihy, ke kterým se budou třeba i vracet a doporučovat je ostatním. Na všechny tyto cíle se zaměřujeme v našem školním čtenářském klubu a jsme velmi rádi, že jsme se mohli do projektu zapojit.

 

Klubové aktivity nabízejí vyžití nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pravidelně organizujeme tzv. otevřený klub, kam zveme odbornou veřejnost z řad pedagogů, ale i rodiče, kteří mohou zhodnotit, jak probíhají volnočasové aktivity jejich dětí. Zapojují se společně s nimi do plnění úkolů a soutěží, sdílí zážitky z přečtených knih, poslechnou si nabídku knižních novinek a v neposlední řadě se mohou začíst do některého z knižních titulů. A je skutečně z čeho vybírat! Naše knihovnička se pyšní dvěma stovkami nových knižních pokladů.

 

 

Nedílnou součástí bývají také besedy se spisovateli. Setkáváme se buď v Městské knihovně v Bruntále, nebo v naší klubové místnosti. Naše pozvání již přijala paní spisovatelka Máša Bořkovcová, Iveta Kokyová, Petra Dvořáková i Petra Braunová. Vyprávění a dotazování nebere konce, příjemné okamžiky se vrývají hluboko do paměti dětem i dospělým. Někteří začali dokonce více číst, neboť z úst spisovatelek neustále znělo, že je čtení velmi důležité a že sečtělý člověk se díky své slovní zásobě a přehledu mnohem lépe orientuje ve všech životních situacích.

 

Scénické čtení  – LISTOVÁNÍ –  herce Lukáše Hejlíka se celorepublikově těší velké oblibě. Také na naší škole se setkalo jejich vystoupení s velkým ohlasem. Menší děti se smály u představení Bertík a čmuchadlo, připravené podle knihy Petry Soukupové. Starší žáky nadchl Život k sežrání od spisovatele M. Olliviera. Děti z klubu se zúčastnily soutěže Čtenář na jevišti s ukázkou z knihy Davida Walliamse Babička drsňačka. Vyzkoušely si tak dramatizaci knižního textu a v obrovské celostátní konkurenci skončily na sedmnáctém místě.

 

Zapojujeme se také do literárních soutěží, letos s názvem Čerti ve škole a Sněhurka trochu jinak. Písemný projev jde ruku v ruce s mluveným projevem, trénujeme tvůrčí     i volné psaní. Děti se lépe orientují v textu a eliminují počet gramatických chyb.

 

Vážíme si spolupráce s knihovnou a školou z Krnova, společná setkání manažerů       i dětí jsou velmi podnětná.