Angličtina s rodilým mluvčím !

 

Dle předběžného šetření budeme v září otevírat 2 skupiny (3. a 5. ročník).

Doba kurzu: předběžně každé úterý od 11:55 – 12:40 a 12:50 – 13:35

 

 

Pro žáky 3. – 5. ročníků připravujeme angličtinu s rodilým mluvčím ve spolupráci s Jazykovou školou Hello. Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu, společně se baví a hrají si. Zároveň se tím nepřímo učí. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk.

 

 

JAK BUDE VÝUKA PROBÍHAT?

Kroužky angličtiny organizujeme v místě naší školy. Lektor k dětem dojíždí jednou týdně po dobu 15 týdnů.

Délka jednotlivých lekcí odpovídá věku dítěte a času, který potřebuje pro adaptaci na anglické prostředí. Je nastavená tak, aby dítě mělo možnost probíranou látku prožít a zapamatovat si ji. Lekce mají rozmanitý program dělený do jednotlivých částí pro co největší interakci.

 

 

 

PROČ ZVOLIT ANGLIČTINU S RODILÝM MLUVČÍM PRO SVÉ DĚTI?

  • při výuce s rodilým mluvčím děti pochytí přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka
  • prohloubí se jejich zájem o angličtinu a získají důvěru ve své jazykové schopnosti
  • osvojí si principy správné výslovnosti
  • s pomocí interaktivních výukových metod si rozvinou své komunikační schopnosti v angličtině
  • prostřednictvím her a říkanek v angličtině si procvičí slovní zásobu
  • zlepšuje se jejich schopnost porozumět jazyku a používat jej, začínají „myslet“ v angličtině

 

 

Další informace budou následovat na webu školy: www.1zsbr.cz