Školní docházka dětí s postižením?

Máte-li doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo s postižením, víte sami nejlépe, kolik úsilí a času jeho výchova stojí a s jakými úskalími se denně potýkáte. Pokud zvažujete, kam zapsat vaše dítě po dovršení šesti let k plnění povinné školní docházky, aby byly naplněny všechny jeho potřeby a bylo mu dopřáno kvalitní základní vzdělávání v souladu s jeho možnostmi, pak neváhejte a přijďte se podívat do základní školy na Jesenické ulici v Bruntále.

 

Právě pro děti se specifickými potřebami ve vzdělávání byla na této škole již před čtrnácti lety zřízena speciální třída, která zajišťuje základní vzdělávání dětem s autismem, Downovým syndromem a jinými kombinovanými vadami. Pod vedením zkušeného pedagoga – specialisty přistupujeme ke každému dítěti přísně individuálně podle jeho specifických potřeb a schopností. Děti se nenásilně a vhodnou formou učí se svými asistenty, a ačkoliv nejde o dosažení běžného stupně znalostí (občas je velkým úspěchem naučená nová písnička, tanec, zvládnutý výlet na bazén nebo do herny či návštěva divadelního představení), naši žáci umí čelit běžným denním starostem, rozvíjejí své dovednosti a samostatnost. U nás nejsou žáci tzv. „na hlídání“, ale dostávají příležitost pracovat s běžnými školními pomůckami, učebnicemi, tabletem nebo počítačem.

 

Potřebujete-li ve složitých otázkách vzdělávání vašeho dítěte pomoci či poradit, cítíte-li, že v běžném tempu výuky mezi ostatními dětmi by se váš školáček mohl cítit ztracený či nejistý, přijďte se k nám podívat, popovídat si, rádi se vám budeme věnovat. Naše speciální třída, vyškolení pedagogové i asistenti vám mohou citlivě a kvalifikovaně pomoci v nelehkém rozhodování, jakou péči pro vaše školou povinné dítě zvolit.