POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

 Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční

 

ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 15:00 hod.

 

ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10

 

Program:

  1. Seznámení se zápisem kontrolní komise – kontrola hospodaření spolku za rok 2017
  2. Předběžný rozpočet na rok 2018
  3. Změna stanov – délka volebního období
  4. Volba do výboru spolku a kontrolní komise
  5. Různé

V Bruntále 16. 4. 2018

                                                             

Petra Romanská      (předsedkyně spolku)