Informace pro zákonné zástupce žáků

Evropská unie – Fond evropské pomoci nejchudším osobám vyhlašuje Operační program potravinové a materiální pomoci.

 

Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let navštěvující školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

 

Žádáme zákonné zástupce, jichž se tento operační program týká a kteří mají zájem zapojit se do tohoto programu (obědy ve školní jídelně), aby se osobně dostavili do kanceláře školy nejpozději do pátku 9. 3. 2018 do 10:00.