Přihlášky na osmiletá gymnázia

Žáci, kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia, obdrží předvyplněnou přihlášku či přihlášky společně s dalšími pokyny v pondělí 5. 2. 2018.

Vyplněnou přihlášku (přihlášky) odevzdají ke kontrole 8. 2. 2018 (čtvrtek) třídnímu učiteli. Bezchybně vyplněná přihláška bude opatřena podpisem  ŘŠ,  razítkem školy a vrácena žákovi 9. 2. 2018 (pátek).