Malé ohlédnutí za prosincem

Prosinec byl posledním měsícem v tomto roce, a také měsícem ryze vánočním. 

Besídky, ať mikulášské nebo vánoční, různá setkávání, tvoření dárečků pro své nejbližší nebo na výstavky, jarmark, to bylo to, co nám tu vánoční atmosféru dávalo každý den. Proč si to neužít jednou v roce, vždyť Vánoce, a vše s nimi spojené jsou nejkrásnějšími svátky.  Svátky, které jsou protkány láskou, porozuměním a ohleduplností.  Starý rok odešel, nový nastoupil, a tak nezbývá než popřát všem za náš kolektiv ŠD kopec zdraví, moře lásky a špetku štěstí, která každému ten nový rok aspoň trochu okoření.