Návštěva ZZSMSK

Dne 7. 9. 2017 žáci z IX. A navštívili ZZSMSK v Bruntále, dostali tak možnost podívat se do zázemí záchranářů a dozvědět se něco nového. Členové posádky se žákům naší školy intenzivně věnovali a žáci se dověděli mnoho informací o tom, co vše je potřeba k záchraně lidského života. Záchranáři si pro žáky připravili i praktické úkoly.

Žáci si mohli v bezpečné situaci exkurze vyzkoušet některé postupy při ošetření a vyšetření, které záchranáři provádějí.  Vyzkoušeli si například základní resuscitaci a srdeční masáž na modelu. Záchranáři jim také předvedli, jak vypadá ošetření pacienta s následným naložením do sanitky. Žáci odcházeli z výjezdového stanoviště obohaceni nejen  o důležité informace směrem k poskytování první pomoci, ale také o nové zážitky.