Výchovný poradce

Bc. Andrea Kožíšková

Jmenuji se Bc. Andrea Kožíšková. Jsem součástí výchovného týmu, ve kterém zastávám funkci výchovného poradce. Do mé kompetence spadají poruchy chování a jejich řešení.
Také jsem třídní učitelka IX. B. Na druhém stupni učím anglický jazyk, výchovu ke zdraví, na prvním stupni učím anglický jazyk.
Najdete mě na druhém stupni, druhé podlaží, místnost č. 26
Kontakt: tel.: 552 306 892, e-mail: poradce2@1zsbr.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Iveta Zatloukalová

JJmenuji se Mgr. Iveta Zatloukalová. Jsem součástí výchovného týmu, ve kterém zastávám funkci výchovného poradce. Do mé kompetence spadají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole zajišťuji logopedickou péči.
Také jsem třídní učitelka I. C.
Najdete mě na prvním stupni, přízemí, místnost č. 53
Kontakt: tel.: 552 306 883, e-mail: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00