Volba povolání

Mgr. Helena Daňková

Kontakt: tel.: 552 306 895, e-mail: helena.dankova@1zsbr.cz
Konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 14:00 – 15:00
Konzultační hodiny pro rodiče: ráno nebo odpoledne dle předchozí domluvy
 

 

Náplň práce:

 • Poskytování poradenské činnosti pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků, PPP, ÚP a SŠ
 • Sledování právních předpisů a vyhlášek k dané problematice
 • Informace žáků a rodičů o změnách v přijímacím řízení
 • Zajištění besed na Úřadu práce, popř. exkurzí do firem
 • Testování žáků k výběru vhodné profese.
 • Informace žáků o nabídkách SŠ
 • Zajištění brožur a letáků
 • Organizace setkání rodičů se zástupci SŠ (popř. zástupci firem)
 • Spolupráce s rodiči
 • Rozdávání a kontrola přihlášek na SŠ
 • Evidence žáků přijatých na SŠ
 • Vydávání Zápisových lístků vycházejícím žákům
 • Pomoc při odvolacích řízeních