Metodička prevence

Ing. Vladislava Rubíčková

Jmenuji se Ing. Vladislava Rubíčková. Jsem součástí výchovného týmu, ve kterém zastávám funkci školního metodika prevence. Do mé kompetence spadá prevence rizikového chování.
Také jsem třídní učitelka VII. B. Učím na druhém stupni matematiku a chemii.
Najdete mě na druhém stupni, druhé podlaží, místnost č. 26
Kontakt: tel.: 552 306 899, e-mail: preventik@1zsbr.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00