TITLE

DESCRIPTION

NOVINKY VE ŠKOLE

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA JEDNIČCE

Kdo říká, že třídní schůzky provází nervozita, strach a napětí, ten zřejmě nikdy na Jedničce nebyl! U nás totiž tento den „pro dospěláky“ probíhá úplně jinak. Sotva vejdete do š koly, vítají vás nejen milé úsměvy jak ze strany pedagogických, tak i nepedagogických zaměstnanců školy, ale také pěkně nazdobená škola, chodbou se line vůně teplého ...

Read More

Knihovnické lekce u šesťáků

Hodina českého jazyka (literatury) tak trošku jinak. Žádné školní lavice, žádné zvonění, žádné zkoušení… Učíme se vůbec? ANO! Jen jsme si pro dnešní den (16. 10. 2017) vybrali jinou budovu, jiného učitele… Jsme v Městské knihovně Bruntál, na programu máme pohádky a hodinou literatury nás provází paní Alena Visurová. Hlásíme se, čteme, učíme se…, třída VI. ...

Read More

Výsledky voleb do školské rady

Dne 12. 10. 2017 byli ve volbách do školské rady zvoleni: Za zákonné zástupce nezletilých žáků Anna Drápalová Mgr. Martina Rusnoková Paní Bc. Miriam Tomečková a Zlata Valíčková se staly náhradnicemi v případě skončení mandátu některého ze dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Za pedagogické pracovníky Mgr. Miluše Helísková Mgr. Renata Vlčková Mgr. ...

Read More

Volejbalová liga žáků začala

Ve čtvrtek 28. září se nejlepší mladí volejbalisté našeho okresu setkali ve sportovní hale na ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí. Uskutečnil se zde první turnaj 7. ročníku Volejbalové ligy starších žáků okresu Bruntál. Úvodního kola soutěže se zúčastnilo 9 družstev a mezi nimi nechyběla ani dvě družstva z Bruntálu. Jedno bylo ze ZŠ Bruntál Jesenická 10 a ...

Read More

Soutěž Ekologická škola v MSK 2016/2017

Moravskoslezský kraj oceňuje již v 11. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ školy na území celého kraje bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Ve školním roce 2016/2017 se do soutěže přihlásilo celkem 50 škol. Soutěž je členěna do tří kategorií – mateřské, základní a střední ...

Read More

Canisterapie ve speciální třídě

Ve speciální třídě naší školy proběhla dne 5. října Canisterapie. Pro žáky to byl příjemný zážitek a doufáme, že nás paní terapeutka Andrea Macháčková společně s pejsky Eltonem a Flíčkem brzy opět navštíví.

Read More

Okresní kolo Přespolního běhu

Dne 26.9. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, které se konalo v Břidličné. Konkurence 13 ZŠ z celého okresu byla opravdu veliká, ale my jsme se nezalekli a dovezli řadu pěkných umístění. Naši nejmladší závodníci z druhé třídy běželi 500m a umístili se na krásném 2.místě. Na 2.místě skončily také nejstarší děvčata z 8.-9.ročníku. Družstvo chlapců ...

Read More

Volba členů školské rady

Vážení rodiče, dne 12. října 2017 se konají třídní schůzky, v rámci kterých se uskuteční volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.  Školská rada má šest členů. Jednu třetinu členů jmenuje Město Bruntál – náš zřizovatel, jednu třetinu volí rodiče, poslední třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci naší školy.  Níže uvádíme kandidáty do školské rady z řad ...

Read More

Září v družině

Září nám rychle uteklo, a je načase ohlédnout se, co jsme v tomto měsíci stihli. Prvňáčci poznali nové kamarády, učili se novým věcem, a my všichni ostatní jsme si museli zvyknout na to, že prázdniny už skončily.  Nastal čas, věnovat se školním povinnostem. Nejprve jsme se všichni spolu seznámili, o bezpečnosti se poučili, a pak společně ...

Read More

Třeťáci ve Švagrově

V úterý 26. 9. se vypravili žáci III. B a III. C na exkurzi do ekologického centra Švagrov. O den později 27. 9. odjela na stejnou exkurzi třída III. A. Pro žáky byl připraven program zaměřený na poznávání přírody. Někteří si z lesa nesli domů nasbírané houby. Jiní zase poznávali byliny, z kterých si uvařili čaj. Ale tím ...

Read More

Další naši absolventi Cambridge English zkoušek

Emma Ševčíková, Natálie Bartošíková a Nikola Zedníková jsou naše další žákyně, které koncem minulého školního roku úspěšně složily nejvyšší zkoušku YLE – Flyers s mezinárodně uznávanou certifikací Cambridge English. Jde o pilotní projekt na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, kdy žákům 5. a 6. ročníků učitelé pomáhají s přípravou na tyto mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Příprava na ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

V letošním školním roce nově otvíráme kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod. Začínáme 20.9. 2017
Přihlášky a veškeré informace získáte u p.uč. P.Sovadinové.

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Více

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...