ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

Základní škola Bruntál, Jesenická IO, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení 36, 165 odst. 2 písm. e) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9.2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

 

Žádosti podané od l. 4.2020 do 30. 4.2020 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická IO od 1. 9.2020, se vyhovuje v plném rozsahu.

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

 

Registrační číslo dítěte:Registrační číslo dítěte:
zš- 149/2020/1přijatoZŠ-149/2020/21přijato
zš-149/2020/2přijatozš-149/2020/22přijato
zš- 149/2020/3přijatozš- 149/2020/23přijato
zš-149/2020/4přijatoZŠ- 149/2020/24přijato
zš-149/2020/5přijatoZŠ-149/2020/25přijato
zš-149/2020/6přijatozš-149/2020/26přijato
zš-149/2020/7přijatozš-149/2020/27přijato
ZŠ-149/2020/8přijatozš-149/2020/28přijato
zš-149/2020/9přijatozš-149/2020/29přijato
zš-149/2020/10přijatozš-149/2020/30přijato
ZŠ-149/2020/11přijatozš-149/2020/31přijato
ZŠ-149/2020/12přijatozš-149/2020/32přijato
zš-149/2020/13přijatozš-149/2020/33přijato
ZŠ-149/2020/14přijatozš-149/2020/34přijato
zš-149/2020/15přijatozš-149/2020/35přijato
zš-149/2020/16přijatozš-149/2020/36přijato
zš-149/2020/17přijatozš-149/2020/37přijato
zš-149/2020/18přijatozš-149/2020/38přijato
zš-149/2020/19přijatozš-149/2020/39přijato
zš-149/2020/20přijatozš-149/2020/40přijato

 

zš-149/2020/41 přijatozš-149/2020/48 přijato
ZŠ-149/2020/42 přijatoZS 149/2020/49 přijato
zš-149/2020/43 přijatozš- 149/2020/50 přijato
ZŠ-149/2020/44 přijato zš- 149/2020/51     přijato
ZŠ-149/2020/45 přijatozš-149/2020/52 přijato
ZŠ-149/2020/46 přijatozš-149/2020/53 přijato
zš-149/2020/47 přijatozš-149/2020/54 přijato 
zš-149/2020/55 přijato 

 

Rozhodnutí o přijetí PDF dokument