Beseda s Jindřichem Štreitem

Ve středu 20. února 2019 se v Městském divadle v Bruntále konala beseda s jednou z ikon české fotografické scény panem prof. Mgr. Jindřichem Štreitem Dr. h. c., která navazovala na již dříve konaný 3. ročník soutěže Region očima mladých. O organizaci se postarali Vladimír Kaštyl a Josef Danyi ze Spolku bruntálských fotografů (www.spobrufo.cz).

 

Tato beseda byla organizována jako odměna pro žáky a studenty, kteří se již ve zmíněné soutěži umístili na předních místech. Protože se jednalo o společný projekt „bratrských“ měst Bruntál a Prudnik, dorazilo za námi do Bruntálu také 6 žáků z  Prudniku. Za naši školu se zúčastnily dvě talentované žákyně 7. ročníku Natali Slámová (VII. B) a Marie Antonie Světláková (VII. C).

 

První část besedy byla zaměřena na vlastní práce žáků. Pro vítěze soutěže to byla vzácná příležitost, jak konzultovat své fotografie s mistrem v tomto oboru. Z úst pana fotografa zaznívaly cenné rady, například o práci se světlem a vytváření kompozice. Obecně pak zaznělo veliké povzbuzení do další práce pro každého mladého fotografa.

 

Ve druhé části měli všichni zúčastnění možnost zhlédnout část z díla pana Štreita a inspirovat se tak k další tvorbě.

 

Věřím, že tato beseda byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem a těším se na další ročník soutěže Region očima mladých.