Školní kolo soutěže ve zpěvu

Bruntálský skřivánek – školní kolo soutěže ve zpěvu

Dne 10.dubna 2018 proběhlo školní kolo soutěže ve zpěvu. Soutěž se konala v učebně hudební výchovy na druhém stupni.  Této soutěže se zúčastnilo 36  zpěváčků. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií. Porota, složená z učitelů prvního stupně –  pani učitelky Šidlíkové, Červenkové, Grenarové, Zpěvákové a Šrubařové, to neměla vůbec jednoduché. Výkony zpěváků byly na vysoké úrovni a velmi vyrovnané.

 

I.kategorie – 1. ročník                      

 1. místo –  Gabriela Jakabovičová I.C,  

2.místo – Matyáš Kárník I.B,              

3.místo –  Sofie Kosťová I.C

 

II. Kategorie – 2. ročník

1.místo – Anna Cecílie Vodičková II.C,

2.místo –Anděla Tůmová II.A,  

3.místo – Erika Slavíková II.A

 

III. kategorie – 3.ročník

1.místo – Eliška Musilová III.C,

2.místo – Barbora Zelenková III.C,                                        

3.místo – Eliška Vroblová III.C

 

IV. kategorie – 4.ročník

1.místo – Adam Šidlík IV.C,

2.místo – Matyáš Červenka IV.C,

3.místo – Ema Jelínková IV.B

 

V. kategorie – 5.ročník

1.místo – Nela Větříšková V.B,

 2.místo – Klára Vokálová V.A,   

3.místo – Natálie Bystrická V.C

 

Všem blahopřejeme a přejeme si,  ať  nám to i nadále tak krásně zpívá.