ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Krocení literární múzy

V pátek 20. 2. 2015 nás přivítalo olomoucké Vlastivědné muzeum s otevřenou náručí. V zasedací místnosti nás čekala lektorka z Památníku písemnictví na Moravě, paní Kristýna Cimalová. Těšili jsme se na Seminář tvůrčího psaní, který je doprovodnou akcí literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Letošní téma "Všude dobře…" nás zaujalo natolik, že se hodláme taktéž zapojit.

Nechali jsme se inspirovat zajímavými nápady, pohráli jsme si s češtinou, psali krátké texty coby staří profesoři, věštkyně, studenti či obyvatelé zvířecí říše. Ostatním popsali své každodenní ráno, napsali příběh se slovy začínajícími na stejné písmeno. Metody tvůrčího psaní se dají uplatnit s intenzivní dávkou emocí, čtenářským přehledem, uměním naslouchat a posléze co nejlépe interpretovat svá textová poselství. Nedivíme se, že o tyto semináře je velký zájem z řad žáků základních škol i středoškoláků.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  26. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zdolali jsme Kopřivnou…

DEN SPORTU – VIII. A, VIII. B, IX. B a IX. D - 18. 2. 2015

Lyže, snowboard, vycházka? Těžké rozhodování… Učení v přírodě, sportovat mimo školu? SUPER!

V rámci sportovního týdne se naše třídy dohodly, že zdolají společnými silami jesenický kopec v Malé Morávce. Lyžaři a snowboarďáci (nechyběly zdatné lyžařky z pedagogického sboru) si užívali celé tři hodiny ježdění ve Ski areálu Kopřivná, turisté se kochali jesenickou přírodou v doprovodu svých učitelů a horského vůdce při vycházce po naučné stezce Za krásami Jeseníků…

Odměnou za naše snažení byl dobrý pocit, že jsme pro sebe (naše tělo) v DEN SPORTU něco udělali…

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  24. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Petr Beck - „Přežil jsem Osvětim…“

Holocaust, Osvětim, Židé, Zyklon B, doktor Mengele, Rudolf Hess, selekce, plynové komory, krematoria, pochody smrti… O všech těchto pojmech můžete hovořit, vyhledat si je na internetu, přečíst si o nich v odborné literatuře, o čem však hovořit nemůžete, jsou pocity. Pocity lidí, kteří se z různých důvodů v největším koncentračním a vyhlazovacím táboře ocitli, a kteří tyto hrůzy zázrakem přežili. Jaký byl život v Osvětimi? Jaké bylo stát každý den tváří v tvář smrti? Svůj životní příběh nám přišel 17. 2. 2015 naposledy povykládat bruntálský rodák pan Petr Beck.

Pan Beck se se svými krutými válečnými zážitky nikomu nesvěřoval, o jeho utrpení nevěděly dlouho ani jeho děti, o utrpení, které musel v době nacismu prožít, a které neblaze ovlivnilo jeho další život.  Zlom nastal až s příchodem sametové revoluce 1989. Téma holocaustu už nebylo tabu, začalo se o něm otevřeně mluvit… A hovořit o něm začal i pan Beck… Je nám ctí, že s besedami pro širokou veřejnost začínal právě na naší škole, v letošním kalendářním roce s nimi definitivně končí… A jak jinak než opět u nás….

Rozhovor s panem Beckem zaznamenali do písemné podoby žáci IX. D (Barbora Kovaříková a Tom Bregin).

Maminka Alžběta, Židovka, pocházela ze sedmi sourozenců podnikatelské rodiny Oppenheimů, tatínek Artur byl doktor, svou ordinaci si otevřel v Horním Benešově, později v Bruntále. Sourozence měl pouze jednoho, o čtyři roky mladšího bratra Pavla. V Bruntále navštěvoval Petr německou školu a zdálo se, že nic nemůže ohrozit spokojené dětství malého chlapce. Nastal rok 1938, Mnichovská dohoda, Sudety zabrali Němci. Beckovi se proto rozhodli město opustit. Odstěhovali se do Rožnova pod Radhoštěm. Zde začal Petr chodit do české měšťanské školy. Bohužel, rovněž v Rožnově dlouho zůstat nemohli, neboť v roce 1940 přišel zákaz pobytu Židů v lázeňském městě. Jejich kroky směřovaly do Prostějova. V Prostějově začal Petr pracovat u rodiny Vilímců, byla to malá rodinná firma se třemi zaměstnanci. Tam se Petr poprvé seznámil s elektrikářským řemeslem, kterému se začal učit, a které mu „zachránilo“ v Osvětimi život. Jak sám říká: „Bylo to mé ŠTĚSTÍ v neštěstí.“ Vilímcovi byli velice hodní a milí lidé, jak vzpomíná pan Beck. Paní Vilímcová  občas Petrovi přinášela ovoce a bonbóny, na které neměl jako Žid nárok, pan Vilímec jej bral za hranice města, na svou chatu u Konic. A to se Petrovi nesmírně líbilo, i když věděl, že pan Vilímec porušuje přísný zákaz vyvážet Židy mimo vymezenou oblast jejich bydliště. Jak se k němu a k jeho rodině lidé chovali? Připravil je jejich židovský původ o hodně přátel? „Ne“, odpověděl pan Beck na tuto otázku. I když museli nosit židovskou hvězdu a měli hodně věcí zakázáno, nepociťoval ze svého okolí vůči němu a jeho rodině nenávist.

Nastal rok 1942 a s ním i transport do Terezína, psalo se datum 8. července. První pěší pochod pro malého chlapce… Do Terezína, kde žili ještě mj. místní obyvatelé, si směli vzít pouze jedno zavazadlo o váze do 50 kg. Po příchodu je čekalo ubytování… Žádné domy, byty, jen stará kasárna z dob Marie Terezie. Na konci toho roku byli starousedlíci vystěhováni a Terezín, neustále hlídaný esesáky, se stal „domovem“ pouze pro Židy. Vedoucím tábora byl komandant Seidl. Kromě něj a esesáků střežili Terezín naštěstí ještě četníci, díky nim mohli občas Beckovi poslat svým příbuzným dopisy. Petr měl tu výhodu, že jako elektrikářský učeň získal práci v místní elektrárně. Byl přiřazen do Elektroabteilungu, pracoval v dílnách, kde se opravovala a montovala elektrická topná tělesa.

Petr by zřejmě mohl zůstat v Terezíně až do osvobození, do roku 1945,  jenže přišel 28. říjen 1944 – transport do Osvětimi, největšího koncentračního a vyhlazovacího tábora v Evropě, transport, do kterého byli zařazeni nejen Petrovi rodiče, ale i bratr Pavel. A co Petr? Nechtěl zůstat sám, proto se rozhodl sdílet osud své rodiny i nadále a dobrovolně se do transportu, směřující do Polska, přihlásil. Po příjezdu do Osvětimi se naskytl hrozný pohled. Spousta esesáků se psy a spousta zubožených lidí. Ihned po vystoupení z dobytčích vagónů následovala tzv. selekce, tu prováděl nejčastěji doktor Mengele. Ti, kteří měli nakázáno jít doprava, přežili, ti nalevo takové štěstí neměli, čekala je jedna jediná jistota – smrt. Doleva poslal Mengele i Petrovu maminku a třináctiletého bratra Pavla…, zde je viděl naposledy. Litoval někdy pan Beck svého rozhodnutí? „Ne, nikdy. Rodina by měla držet pohromadě“, říká pan Beck. „Navíc nikdo nevěděl, co byla ve skutečnosti Osvětim, nikdo nemluvil o plynových komorách, o lidských jatkách…“

„V Osvětimi jsem měl zase štěstí“, říká pan Beck. Jako vyučený elektrikář jsem se dostal do Elektrokomanda, které mělo v táboře zvláštní postavení. Němci nás potřebovali…

Rok 1945, pan Beck byl zařazen do pochodu smrti. Kam pochod směřoval a kolik lidí muselo tuto katastrofu podstoupit, neví. Co se stalo s jeho otcem? Rovněž ne… Kdo už nemohl dál, byl zastřelen, esesáci mrtvé neřešili… Pan Beck však věděl jedno, musí přežít! K jednomu z mrtvých těl lehl na zem a čekal…, podařilo se, esesáci na něj nepřišli, nevěděli, že žije. Jak dlouho ležel bez hnutí, bez pořádného nadechnutí, nevěděl, pamatuje si jen, že už byla tma… A z celého pochodu zůstal na místě, mezi těmi všemi mrtvými těly, sám. Opatrně vstal a vydal se neznámo kam, až se ocitl na okraj Katovic, do opuštěných dřevěných baráků, kde čekal… Na co? Sám nevěděl, přišel „zázrak“ v podobě Rudé armády… Rusové se ho ujali… Začal se vzpamatovávat a dostávat se do tzv. „normálního“ života.

Osvobození Československa, návrat domů, manželství, život ve Velkých Heralticích- další momenty Petrova života. S nimi souvisí i velké přátelství s doktorem Beckem (shoda příjmení), Němcem, ve Velkých Heralticích. Nepociťoval někdy pan Beck, v jejich přátelství, nenávist vůči Árijcům? Vždyť to byli právě oni, co jej připravili o rodinu – maminku i bratra. „Ne, averzi vůči nim jsme nikdy nepociťovali, ba naopak“, říká pan Beck a dodává: „Naše přátelství nic nenalomilo!“

Nyní je členem Židovské obce Olomouci, třetí největší v republice. I když má obec spoustu nejrůznějších aktivit, sám se jich účastní jen málo – kvůli vysokému věku a zdravotním potížím. Pokud ale přeci jen vyjede, neopomene vzít s sebou manželku, se kterou žije již šedesát let ve spokojeném manželství v Bruntále.

„Poučte se z chyb z minulosti, nedovolte, aby se obnovilo jakékoliv fašistické hnutí, které by ovlivnilo další životy miliónů lidí“, vzkázal současné mladé generaci pan Petr Beck.

Rozloučení s panem Beckem probíhalo v atmosféře úcty, dojetí a slz (viz fotogalerie).

„Pane Becku, DĚKUJEME…“

Velké poděkování patří p. Janu Pospíšilovi, bývalému zaměstnanci naší školy, který vždy pana Becka na besedách doprovázel, byl jeho oporou…

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Zaměstnanci a žáci školy ZŠ Bruntál, Jesenická 10  24. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní vlastivědná exkurze druhých ročníků - Sluňákov

Ač je to nezvyklé, druhé třídy dne 23. února vyrazily na školní exkurzi (výlet) do ekologického centra Sluňákov.  Pro děti měli lektoři připravené programy: Vypečená houska a Tajemství včel. První skupina dětí si sama mohla pochutnat na vlastnoručně upečené housce, druhá skupina se dozvěděla zajímavosti ze života včely medonosné.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Grenarová  24. 02. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Domečky pro zvířátka

Minulý týden byl vyhlášen na naší škole jako týden pohybu. Tak jsme ve středu vyrazili směrem k Uhlířskému vrchu. Vzali jsme si jídlo pro zvířátka a ptáčky. Během pobytu venku jsme našli příhodné místo a postavili pro zvířátka domečky.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Alexandra KlánováAutor: Žáci V. B  23. 02. 2015
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympijské hry pro všestranné

Páťáci se po celý týden drželi hesla „ve zdravém těle, zdravý duch“. Celý ročník se zapojil do Olympijských her pro všestranné. V pondělí při slavnostním zahájení si každá třída vylosovala jeden z našich sousedních států, který během soutěží reprezentovala.

 • V. A soutěžila za Německo
 • V. B za Slovensko
 • V. C za Polsko
 • V. D za Rakousko

Během týdne se všichni sportovci snažili o co nejlepší výkony v pěti sportovních disciplínách a ve vědomostních soutěžích.    

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Dagmar Steinerová  22. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stálá výstava didaktické techniky

Pamatujete si ještě, co to byl meotar? Kdy nám učitelé pouštěli film ve smyčce, snažili se úplně  zatemnit třídu, ale stejně se to nepovedlo?

Co to byly diapozitivy a fotilo se na film a ne na „digitál“?  A jak se takové fotografie vlastně dostaly na světlo světa? Jaké to bylo vzrušení, jestli se povedly nebo ne, jak na nich člověk vypadá a jestli jsou všechny, které nafotil? Ne jako dnes, kdy se okamžitě po zmáčknutí spouště můžeme podívat, jestli jsme se tvářili dostatečně dobře, a pokud ne, tak záběr jednoduše smažeme a uděláme nový.

A na čem se dřív psalo, když nebyly klávesnice počítače? Staré psací stroje, převratný to vynález, který ve své době dokázal ušetřit spoustu času a energie.

Možná by si někteří rodiče ještě vzpomněli, možná spíše babičky a dědečkové, kdo ví…..

V každém případě jsme prohledali sklady a z toho mála, co jsme našli a trochu oprášili, jsme připravili pro naše žáky, ale i případné návštěvníky školy, stálou výstavu ve čtvrtém patře druhého stupně.

Pro žáky se může jednat o úplný „starověk“, pro ty dříve narozené třeba vzpomínku na mládí….

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Petra Macková  20. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Turnaj ve vybíjené - 4. ročník

Dne 19. 2. 2015 proběhl v rámci sportovního týdne turnaj ve vybíjené čtvrtých tříd. Zápasu se s velkým nasazením zúčastnili všichni žáci. Atmosféra byla skvělá, sportovci se vzájemně povzbuzovali a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Síly byly velmi vyrovnané, ale nakonec se na prvním místě umístila třída IV. A, na druhém místě třída IV. B a třetí místo obsadila IV. C.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Šidlíková, Horáková, Burzová  19. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Beseda s paní Kautzovou

Zdravá výživa a zdravý životní styl jsou v dnešní době hodně často používaná sousloví. Ne všichni je však správně chápou a ne všichni „žijí zdravě“. Abychom si už od útlého věku uvědomili, co je pro nás v životě důležité, nám sdělila paní Kautzová, která nejen propaguje, ale hlavně konzumuje a prodává potraviny tělu prospěšné a zdravé. Probírali jsme také souvislosti jídla se zdravím, duševní pohodou, radostí a láskou. Součástí přednášky byla i  zdravá svačinka. S láskou ji pro nás připravila naše paní vedoucí školní kuchyně Běhalová. Všem chutnal a my jsme se přesvědčili, že ze zdravých surovin lze připravit vynikající pochoutky.

 Zobrazit celý článek a galerii...

Autor: Žáci třídy VIII. A.  19. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Stravování Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

  18. 02. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR