ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Náš žák účastníkem Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016

Žák V. A naší školy Michal Kozáček se v uplynulém týdnu zúčastnil Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016 konaných v Ústeckém kraji. Více než tisícovka mladých sportovců soutěžila v 10 sportech a celkem 30 disciplínách. Michal již 4 roky čtyřikrát týdně trénuje za Klub biatlonu Břidličná. Na olympiádě startoval ve dvou závodech, a to v rychlostním závodě na 4 km klasicky a v závodě s hromadných startem na 4 km volně, v obou se umístil na 15. místě. Michalovi přejeme hodně elánu, sil a sportovního nadšení i štěstí při jeho dalších sportovních zápoleních.

Michalovu účast na olympiádě je možno vidět v pořadu ČT sport Minuty z olympiády v 8. minutě druhého dílu.  

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Horáková  27. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

Pokud jste se rozhodli, že zapíšete své dítě na naši školu, dovolte sdělit Vám několik důležitých informací.

Nejdříve je třeba si uvědomit, jaké věkové kategorie dětí se zápis týká.

Zápisu se povinně účastní děti, které do 31. 8. 2016 dovrší věk 6 let, a děti, které byly zapsány k povinné školní docházce vloni, ale byl jim udělen odklad této povinnosti.

K plnění povinné školní docházky mohou být přijaty na Vaši žádost i děti mladší, pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

K zápisu se můžete dostavit s dítětem, které dosáhne 6 let do 31. 12. 2016, tedy v intervalu od 1. 9. do 31. 12. 2016. Tyto děti potřebují doporučující stanovisko PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

Pokud hodláte zapsat dítě, které dosáhne věku 6 let v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017, potřebujete nejen doporučující stanovisko PPP, ale i doporučení odborného (dětského) lékaře. Tato doporučení jsou součástí žádosti o přijetí.

Všechny důležité okolnosti týkající se zahájení povinné školní docházky upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Jak budete postupovat?

K zápisu přijďte prosím spolu s dítětem ve stanoveném čase (pátek 5. 2. od 14:00 do 17:00, sobota 6. 2. od 8:00 do 11:00) S sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Samotný zápis proběhne ve třídách na 2. patře 1. stupně (navedeme vás šipkami a cedulemi).

Při absolvování zápisu obdržíte přímo ve třídě formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. S vyplněnou žádostí se dostavíte do kanceláře školy, kde bude Vaše žádost zaevidována. Přidělené evidenční číslo bude zároveň registračním číslem, pod nímž oznámíme rozhodnutí o přijetí na seznamu, který bude nejpozději do 15. 2. 2016 zveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně před školou. Vyvěšen bude po dobu 15 dnů.

Po nabytí právní moci je pro nás toto rozhodnutí závazné a vaše dítě má právní nárok stát se od začátku školního roku 2016/17 žákem naší školy.

Chcete-li, aby vaše dítě nastoupilo do 1. třídy až za rok, požádáte o odložení povinné školní docházky. Ze zákona pro vás vyplývají tyto povinnosti:

 1. Je nutné vyplnit žádost o odklad. Její tiskopis bude u zápisu k dispozici.
 2. I tuto žádost si necháte zaregistrovat v kanceláři školy ihned po ukončení zápisu.
 3. Do školy doručíte posudek z příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, tedy Vašeho dětského lékaře.
 4. Tato doporučení jste povinni škole doložit nejpozději do 31. 5. 2016. 
 5. Na základě žádosti a obou doporučení rozhodne ředitelka školy podle §37 odst. 1 školského zákona o odložení začátku povinné školní docházky. Toto rozhodnutí obdržíte písemně.

Nejste-li si v této chvíli jisti, zda budete žádat odklad, požádejte o běžné přijetí k základnímu vzdělávání a do 31. 5. 2016 máte čas rozhodnout se a doručit škole žádost o odložení povinné školní docházky spolu s oběma kladnými doporučeními. V tomto případě nemusíte použít náš formulář žádosti, ale Vaše vlastní žádost musí obsahovat všechny náležitosti tak, jak určuje § 45 správního řádu.

Zároveň Vás informujeme, že pokud se u Vašeho dítěte objeví určitá školní nezralost až po nástupu do 1. třídy, může ředitelka školy po dohodě s Vámi začátek školní docházky odložit na následující školní rok v průběhu celého 1. pololetí 1. třídy. Toto je ale velmi vážný akt, kterému je lepší předejít uvážlivým rozhodováním při samotném zápisu.

Na závěr ještě důležité upozornění:

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) obsahuje i úpravu jednání zákonných zástupců (rodičů) za nezletilé dítě.

Volba školy paří mezi významné skutečnosti, na nichž by se měli shodnout oba rodiče. Za dítě obvykle jedná jen jeden z rodičů, a pokud škola o možných neshodách mezi rodiči neví, v dobré víře samozřejmě přijímá a respektuje žádosti o přijetí ke vzdělávání podepsané pouze jedním rodičem.

Pokud by však druhý rodič projevil s volbou školy v průběhu řízení o přijetí nesouhlas nebo bychom mohli existenci neshody mezi rodiči z určitých okolností dovodit (např. probíhá řízení před soudem o svěření dítěte do péče), je nutné doložit k pokračování řízení buď souhlas druhého rodiče, nebo rozhodnutí soudu. V takovém případě jsme povinni vyzvat rodiče, aby jednu z výše uvedených skutečností doložili. Bez splnění této podmínky nemůžeme v řízení o přijetí dál pokračovat.

Kritéria

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  25. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  3. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků

V sobotu 23. ledna 2016 se v krásné sportovní hale v Krnově uskutečnilo 3. kolo okresní volejbalové ligy starších žáků. Družstvo složeno ze žáků naší školy zde nemohlo chybět. Kromě nás se turnaje zúčastnila družstva z TJ Krnov, Rýmařova, Vrbna pod Pradědem a Osoblahy.

Pro tentokrát jsme na turnaj vyslali družstvo našich nemladších nadějí. Tři z nich hráli na turnaji poprvé a oproti ostatním účastníkům byli téměř o 2 až 3 roky mladší. Svým nadšením, vzájemným povzbuzováním a za pomoci zkušenějších spoluhráčů se našemu družstvu podařilo remizovat s družstvem z Osoblahy a zvítězit nad družstvem z Rýmařova. Na družstva z Krnova a Vrbna pod Pradědem tentokrát naši hráči neměli, ale i když z turnaje odjížděli bez medaile, odvezli si s sebou domů další volejbalové zkušenosti a zažili na hřišti i mimo něj plno veselých zážitků. Zisk tří bodů z tohoto turnaje postačil našemu družstvu k tomu, aby se v průběžném pořadí volejbalové ligy  nadále udrželo na třetím místě. 

 Zobrazit galerii...

Napsal: Mgr. David Pavelka  25. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Volejbal Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Zábavné dopoledne s předškoláčky

Bývá zvykem, že naši školu každý rok před zápisem do 1. třídy navštěvují předškoláčci  se svými paními učitelkami z mateřských škol, aby se podívali, jak škola vypadá, co v ní žáci dělají a také si  vyzkoušeli, co se ve škole učí. Letos nás navštívily děti ze všech bruntálských školek i děti z Oborné, Moravskoslezského Kočova a Starého Města. Provedli jsme naši milou návštěvu školou, ukázali jim, jak se učí naši prvňáčci a pak jsme je zavedli do tělocvičny. Připravili jsme si pro děti školu hrou. Při soutěžích si děti zopakovaly barvy, čísla, geometrické tvary, zasoutěžily si v běhu s aktovkou na zádech a zkusily si zasoukat pastelky do pouzdra. Nejvíce se dětem ale líbila závěrečná hra s obřím balonem. Při všech těchto hrách nám pomáhali „ostřílení školáci“ z 5. tříd. Bylo to milé a veselé setkání a těšíme se brzy na shledanou u zápisu!

Autor: Mgr. Š. Burzová a Mgr. M. Horáková  21. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Pozvánka na besedu pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na besedu, která se bude konat v jídelně naší školy ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 16:00 hodin.

Těší se na Vás vedení školy, výchovná poradkyně, školní psycholožka a pedagogové.

Pozvánka na besedu

  19. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Dějepisná olympiáda – okresní kolo

Zlato jsme sice nepřivezli, zato cenné zkušenosti rozhodně ano. Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když se ve velkém sále SVČ Méďa Krnov sejde v jeden den (18. 1. 2016) na 41 účastníků (= vítězů školních kol) dějepisné olympiády z celého okresu. Nervičky pracovaly do poslední minuty, ale zvládli jsme to… Teď už víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, najít si nové přátele a zkusit si v životě zase něco nového…

Romane a Adame, moc vám oběma děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pořadí Jméno a příjmení Škola Body
22. Roman Štůrala Bruntál, Jesenická, třída IX. C 45
37. Adam Belobrad Bruntál, Jesenická, třída VIII. A 28
 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  19. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekoškola - získali jsme mezinárodní titul

EkoškolaNaše škola si v posledních dnech minulého roku připsala významný úspěch. 25. listopadu nás navštívili zástupci vzdělávacího ekologického centra Tereza, které je koordinátorem programu Ekoškola v České republice. Podrobili nás velmi podrobnému zkoumání, zvážili naše slova a hlavně skutky, pečlivě provedli audit a ocenili naši práci a nadšení. Na dva příští roky jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. Ten nás opravňuje užívat nejen označení Ekoškola, ale i vlajku a logo.

O co vlastně jde?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program určený pro základní a střední školy, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují, velká část zodpovědnosti je ponechána přímo žákům. Jsou povzbuzováni k aktivnímu postoji a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.  

Žáci naší školy tedy založili před několika lety školní Ekotým, provedli analýzu ekologického stavu školy a naplánovali opatření, která postupně realizujeme. Můžeme si vybrat z celé řady praktických činností, od zdánlivých maličkostí po závažná globální témata a velké projekty. Ve výuce probíráme témata Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Zaměstnanci a žáci školy udělali společně kus práce. Největší ocenění patří dětem, protože berou své ekologické aktivity vážně, mnohdy jsou odhodlanější, důslednější, nápaditější a zodpovědnější než my dospělí. Nevzdávají se a nerezignují.

Na závěr chceme zdůraznit, že získat titul Ekoškola se nepodaří hned tak každému. V celé naší republice se tímto titulem pyšní něco málo přes sto škol, v Moravskoslezském kraji je nás nyní 23. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  06. 01. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vánoční jarmark a přání do nového roku

Staročeský vánoční jarmark, který pro vás připravujeme již od roku 2007, se nesl opět v duchu příjemné vánoční atmosféry a klidu. Ani tentokrát nechyběly úsměvy na rtech nás všech, krásné výrobky žáků, tvořivé dílny, společné zpívání koled, vůně vánočního cukroví, stromečku a teplého punče…

Děkujeme všem, kteří jste na Jedničku v tomto adventním čase zavítali a udělali si čas pro nás a své děti… Doufáme, že čtvrteční odpoledne jste si užili stejně příjemně jako my. Vaše hojná účast svědčí o tom, že ani v dnešní hektické době si nenecháme vzít to nejhezčí, co s sebou adventní čas nese, a to je čas strávený s druhými. I to je pro nás důkazem, že naše práce a vše, o co se pro vaše děti snažíme, mají velký smysl.

Přát šťastné a veselé

 je už příliš otřelé!

 Ať tedy letošní svátky

 jsou pro vás jak z nejkrásnější pohádky!

Autor: P. Daňková, M. Henčová  25. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Prosinec ve školní družině

Prosinec – byl měsícem plným očekávání a těšení se na Vánoce. Aby čas dětem i nám dospělým rychleji utíkal, podnikali jsme různé činnosti, které nám ten čas pomohly ukrátit.

Navštívili jsme filmové představení „Pírkova dobrodružství“, na návštěvu k nám přišel čert a Mikuláš, pracovní a výtvarné činnosti patřily zimě a také školnímu jarmarku. Závěr tohoto kalendářního roku každé oddělení věnovalo vánoční besídce. Připomněli  jsme si vánoční zvyky, zazpívali jsme si koledy při pochoutkách, které nám připravily hodné a štědré maminky. Popřáli jsme si hodně zdraví, štěstí a hlavně to, abychom se v tom novém roce znovu spolu potkali. Stejné přání bychom chtěli předat i vám.

Kouzelné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2016 přeje kolektiv vychovatelek školní družiny.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  22. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Interaktivně ve finanční gramotnosti

Všichni žáci osmého a devátého ročníku měli možnost zajímavou a interaktivní formou proniknout do tajů finanční gramotnosti. Program pro ně připravila SPŠ a OA v Bruntále. V pondělí 21. prosince se žáci v odborné učebně učili, jak optimálně rozložit měsíční životní náklady a jak správně nakládat s financemi. Za své snažení byli odměněni drobnou sladkostí. Děkujeme pedagogům SPŠ a OA za pozvání a budeme se těšit na další setkání.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Renata VlčkováAutor: Foto: P. Daňková  22. 12. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR