ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Den sportu 2016 – VI. A, VI. B, IX. A a IX. B

Zdolali jsme Kopřivnou… (22. 2. 2016)

Lyže, snowboard, vycházka? Těžké rozhodování… Učení v přírodě, sportovat mimo školu? SUPER!

V rámci sportovního týdne se naše třídy dohodly, že zdolají společnými silami jesenický kopec v  Malé Morávce. Lyžaři a snowboarďáci (nechyběly zdatné lyžařky z pedagogického sboru) si užívali celé tři hodiny ježdění ve Ski areálu Kopřivná, turisté se zahřívali teplým čajem a kochali se jesenickou přírodou v doprovodu svých učitelů při vycházce po naučné stezce Za krásami Jeseníků….

Odměnou za naše snažení byl dobrý pocit, že jsme pro sebe (naše tělo) v DEN SPORTU něco udělali…

Pondělní sportovní dopoledne je už sice za námi, avšak vzpomínky v nás dlouho zůstanou…

viz také odkaz na web kameru: http://www.holidayinfo.cz/cs/camera/koprivna

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  24. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekotým na Sluňákově

Program šitý na míru našemu Ekotýmu si pro nás připravili lektoři v Domě přírody Sluňákov. Absolvovali jsme šest hodin usilovné práce, ale nezapomněli ani na pohodu a odpočinkové hry. Všichni jsme si program moc užili a vše, co jsme se tam naučili, se nyní pokusíme aplikovat v praxi na naší škole.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  V přírodě a přece pod střechou

Často není jednoduché učit o zvířecí říši v přírodě, protože tam se nám živočichové před hlučnou třídou rádi schovávají. Nové poznatky jsme se tedy vydali se IV. B získat do zámeckého muzea na výstavu. Tam jsme měli celou jesenickou faunu jako na dlani a mohli jsme se pustit do bádání. Ještě, že v našem městě máme tak skvělou příležitost! 

viz stránky Muzea Bruntál:  http://www.mubr.cz/aktuality.php?p=aktuality-detail&cislo=40

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 2. února 2016 zněla u nás na škole ve čtvrtém patře v učebně anglického jazyka velmi kvalitní mluvená angličtina. To se sešli ti nejlepší z nejlepších v obou kategoriích a zápolili mezi sebou o celkové vítězství ve znalostech anglického jazyka.

Při ústní zkoušce se museli žáci na úvod anglicky krátce představit. Poté si vylosovali jeden obrázek, který měli detailně popsat a co nejdéle a nejpodrobněji o něm mluvit. Poslední část tvořil ústní projev na dané téma, které si předem žáci sami vylosovali a na které se mohli během krátkého času „na potítku“ připravit. Tříčlenná porota vyučujících anglického jazyka jim pak kladla nikoli nezáludné otázky, aby prověřila jejich pohotovost a schopnost dorozumět se i v těžších, nepřipravených situacích.

A jak to vše nakonec dopadlo? Po celkovém součtu bodů, jež žáci dosáhli jak u písemné, tak u ústní části, je pořadí našich „angličtinářů“ následující:

I. kategorie:

1. místo: Jakub Holler, VI. A 

2. místo: Matěj Andrlík, VII.A

3. místo: Jan Neuwirt, VII.D

 

II. kategorie:

1. místo: Filip Dvořák, VIII.C

2. místo: Martin Carbol, IX.A

3. místo: Adam Kodeda, VIII.C

 Zobrazit galerii...

Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  17. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Putování za krásami zimní přírody

Je krásné sobotní ráno a parta nadšených dobrodruhů se vydává vstříc krásám zimní přírody. Čeká nás putování zasněženým hřebenem ze Zámecké Hory do sedla pod Žárovým vrchem. Cestou zakoušíme pohodlí i nepohodlí, které drsná příroda člověku nabízí. Dál a dál ukrajujeme výškové metry a proplétáme se hustým porostem, abychom alespoň na chvilku zahlédli v mračném závoji schovaný vršek vysílače na Pradědu. Byl tam. Čekal na nás a my jsme mu vděční. Překonali jsme Hilaryho výšvih, prošli si sněžnou slepotou a dokázali sami sobě, že jsme silní. Je to příroda, která nás učí a díky které zjišťujeme, jací jsme. Pojď příště s námi a dozvíš se to také.

Jak může být putování krajinou krásné, můžeš zhlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=G03mfq55d-s

 

Napsal: Mgr. Jiří Vyleťal  17. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

V Bruntále dne 09.02.2016


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Jesenická 10 uchazečů s tímto registračním číslem:

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 09.02.2016 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 09.02.2016 na webových stránkách školy www.1zsbr.cz . Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

 

PhDr. Žáková Marcela

                                                                                ředitelka školy            

 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Dne 5. a 6. 2. 2016 se na naší škole uskutečnil zápis do prvního ročníku. Jeho výsledky jsou pro nás velmi příznivé.

Zápis proběhl v krásně nachystaných třídách plných drobných dárečků dodaných sponzory, Spolkem přátel školy a hlavně vyrobených našimi žáky a jejich učiteli. Děkuji všem, jejichž zásluhou strávili naši budoucí prváčci ve škole příjemné odpoledne.

Zápis prokázal, že o naši školu je v Bruntále a okolí zájem. Přijali jsme 94 žádosti a po poradě ředitelů škol zřizovaných městem Bruntál jsme schopni všem žádostem o přijetí vyhovět. Rozhodnutí o přijetí se seznamem číselných kódů, pod nimiž byli noví žáci zapsáni, najdete na těchto stránkách a ve vitrině před školou.

Po udělení odkladů povinné školní docházky počítáme s otevřením tří poměrně početných prvních tříd. Vzhledem k naplněné kapacitě školy a k probíhajícím jednáním o přijetí žáků z okolních obcí do 6. ročníku také sdělujeme, že už žádné nové prváčky ani žáky, kteří by chtěli např. přestoupit z jiné školy do ostatních ročníků, nemůžeme přijmout.

Na závěr ještě jednou děkuji všem zaměstnancům za jejich zásluhy na dobrém jméně školy, všem rodičům, že s námi chtějí spolupracovat a svěřili nám výchovu svých dětí. Přeji nám všem, ať se nám práce daří a ať jsou naši žáci vzdělaní vychovaní , zvídaví a spokojení.

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  09. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Projekt „Normální je nekouřit“ – 2. ročník

V měsíci lednu proběhl v hodinách prvouky, čtení a výtvarné výchovy ve druhých třídách program „Normální je nekouřit“, který je zaměřen komplexně na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření. Průvodcem 5 lekcí byla dětem opět veverka Věrka a cigaretka Retka.

Žáci si opakovali znalosti o lidském těle nejen při různých hrách, ale letos poprvé i v úkolech nového programu na interaktivní tabuli. Dále plnili úkoly z oblasti zdravé výživy, ochutnávali ovoce, při hrách trénovali své smysly (hmat, sluch, čich, zrak). Za domácí úkol celý týden vyplňovali tabulku, kde do okének s názvy dnů dopisovali druhy ovoce a zeleniny, které za dané dny snědli. Ve čtení si četli s veverkou Věrkou příběhy, ke kterým potom plnili úkoly ve skupinách. Projekt zakončila Vv, kde si každý žák namaloval svého vitamínového panáčka (rytíř Vitamín C).

Už teď se těšíme na pokračování ve 3. ročníku!

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Jitka Pospíšilová  03. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Lednové okénko školní družiny

V měsíci lednu jsme se věnovali hlavně činnostem, které se týkaly zimy. Malovali jsme obrázky se zimní tematikou, vyráběli jsme zimní postavy z ruliček. Samozřejmě jsme využili také sněhovou nadílku ke koulování a skotačení. V místnosti jsme si věnovali různým hrám a činnostem, které nás také velmi bavily. Připravovali jsme dárečky pro budoucí prvňáčky a závěr měsíce patřil hlavně stolním hrám, ve kterých jsme se utkali v rámci jednotlivých ročníků. Nejlepší hráči byli odměněni diplomy a drobnými dárečky.

Leden tímto rychle utekl a vy se můžete podívat na malou ochutnávku v naší fotogalerii. 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  03. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 26. ledna proběhla písemná část školního kola v olympiádě v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 50 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: I. kategorie – 6.+7. ročníky a II. kategorie – 8.+9. ročníky.

Písemný test se skládal ze dvou částí.  První část tvořil poslechový test a druhou potom orientace v textu a jeho porozumění, práce se slovní zásobou a gramatikou. Písemný test v obou kategoriích vycházel z britského způsobu testování pomocí Cambridge exams (Movers, OUP Skill tests, KET).

Vítězové písemného kola postupují do kola ústního, které proběhne v úterý 2. 2. 2016. Všem jim moc blahopřejeme a zároveň držíme palce!

Postupující - I. kategorie:

Holler Jakub VI. A, Neuwirt Jan, Meca Jonáš oba VII. D, Kunyt Petr, Bernarský Jonáš oba VII. C, Andrlík Matěj, Repper Lukáš oba VII. A.

Postupující - II. kategorie:

Machů Vojtěch IX. B, Kodeda Adam, Dvořák Filip oba VIII. C, Carbol Martin, Pavlík Jan oba IX.  A, Ivánková Lucie VIII. C

Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  28. 01. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR