ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Výsledky soutěže Voda štětcem a básní

Děti, které navštěvují keramický kroužek, se v letošním školním roce opět zúčastnily soutěže  Voda štětcem a básní.  Tuto soutěž vyhlašuje Povodí Moravy, s.p.

Ve výtvarné části soutěže získala za keramiku v kategorii starších dětí 2. místo Karolína Pražáková z V.B,  3. místo Jakub Savický ze III. C a cenu redakční rady Michal Jindra ze IV. C.

Vítězové obdrželi diplomy a věcné ceny. Ostatní děti, které do soutěže zaslaly svá keramická díla, byly odměněny drobnými dárky.

Vítězné práce jsou k vidění na stránkách www.pmo.cz.

Napsala: Mgr. Petra Romanská  24. 06. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku

Středa 22. 6. 2016 dlouho zůstane v paměti všem deváťákům, neboť tento den se oficiálně rozloučili se svým devítiletým působením na naší škole.

Velký sál kina Centrum v Bruntále byl svědkem dojemného, ale hlavně vtipného programu všech tří loučících se tříd. Áčko tančilo, béčko vtipně glosovalo dění ve škole a chování učitelů, céčko coby trpaslíci předvedlo různé pohybové kreace. Nechybělo děkování, vzpomínání, smích ani slzy.

Ocenění ředitelky školy úspěšným žákům a předávání květin završilo slavnostní dopolední chvíle. Hlavně rodiče si jistě uvědomili, jak jejich ratolesti rychle vyrostly a změnily se v šikovné mladé muže a krásné slečny. Právem na ně mohou být hrdí.

Také nám, učitelům, udělali obrovskou radost a přejeme jim jen samé krásné okamžiky a hodně úspěchů v dalším vzdělávání i osobním životě.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Miroslava Henčová  24. 06. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Spolek přátel školy Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Slavnostní předávání titulu Ekoškola v Senátu

Konečně nastal den D a zástupci naší školy si měli převzít titul Ekoškola. Praha nás přivítala zamračenou oblohou a jemným deštěm. Nás to neodradilo a s velkým očekáváním jsme dorazili do Senátu ČR ve Valdštejnské zahradě. Pro žáky tam byly připraveny různé aktivity, poznávali se s žáky jiných škol, vyměňovali si zkušenosti a poznatky z ekotýmů. Slavnostního předávání se účastnili zástupci ministerstva životního prostředí, nadace Tereza, Senátu ČR, kteří vyzdvihli práci všech zúčastněných škol a odevzdali diplom s titulem Ekoškola. Naši žáci byli hrdí, že mohli svou prací přispět k tak velkému úspěchu a že učí chovat se ekologicky všechny spolužáky, rodinné příslušníky a kamarády. Po slavnostním předání titulu nás paní průvodkyně provedla po Valdštejnském paláci a měli jsme možnost pozorovat při práci naše senátory.  Vyvrcholením krásného dne byla plavba na lodi po Vltavě a poznávání pamětihodností Prahy.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  23. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Exkurze do Slezského muzea v Opavě – 8. ročník

Tento školní rok se žáci 8. ročníku vydali poznávat naše vzácné savce do Slezského muzea v Opavě. Průvodkyně je poutavým způsobem seznámila se životem různých druhů živočichů. Každého živočicha měli možnost vidět vystaveného a poznávat jej. Kromě savců se věnovali alegoriím, symbolům, personifikacím v umění. Žáci měli možnost hledat v jednotlivých obrazech symboly, jinotaje, které tam uvedli malíři.

Po prohlídce se někteří vydali do opavského Domu umění na výstavu světově uznávaného umělce Salvadora Dalího, který patří k hlavním představitelům surrealismu. Viděli jsme více než dvě stovky exponátů prezentujících Dalího svět fantazie, symbolů a metafor.

Měli jsme možnost zhlédnout taktéž výstavu informelu, což je strukturální abstraktní umění. V závěru jsme zavítali do kostela sv. Václava, kde je vystaven oltářní obraz Oslavení sv. Václava z roku 1844. Díky velikost obrazui (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  23. 06. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Enviromentální aktivita v IX. A

Co byste dělali, kdyby se město rozhodlo vytvořit novou skládku vedle vaší školy? Tento problém se snažili řešit v IX. A. Žáci byli rozděleni do několika skupin, např. hoteliéři, kteří na místě skládky chtěli postavit nový hotel. Dále tu byli zástupci města, ministerstva, zřizovatelé nového typu skládky. Každá skupina na začátku představila svůj program, názor na dané téma.

Po úvodní části mezi sebou diskutovaly jednotlivé skupiny, obhajovaly svůj názor, snažily se přesvědčit o pravdivosti svého programu. Všechny skupiny dospěly k závěru, že máme krásné město a není potřebné ho ničit nějakou skládkou, že ho chceme zachovat čisté pro další generace.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Martina Rusnoková  23. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Certifikát enviromentálního vyúčtování

Certifikát enviromentálního vyúčtování

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televize a 239,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci  ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize a 239,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 6,12MWh elektřiny, 417,53 litrů ropy a 0,13 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,87 tun.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Těšení na prázdniny

Celý rok jsme si v družině užili, ale na prázdniny jsme se stejně těšili. Poslední školní dny jsme si krátili činnostmi, které nás bavily.  A už jsou tu vysněné prázdniny a tohle je poslední zprávička ze školní družiny. Takže hurá na ně!

Krásné léto a pohodové dny přeje kolektiv školní družiny.

 Zobrazit galerii...

Napsala: Dagmar Kudličková  21. 06. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Vyřazování čtvrťáků ve školní družině

Jako každý rok, tak i letos proběhlo v družině vyřazování dětí ze čtvrtých ročníků. Zavzpomínali jsme si, zasmáli se a všichni jsme se shodli, jak rychle to uteklo. Co se dá dělat. To je život. Všechno pěkné rychle uteče, ale vzpomínky zůstanou.

Takže čtvrťáci!

Přejeme vám hodně štěstí a plno krásných vzpomínek.      

 Zobrazit galerii...

Autor: Kolektiv vychovatelek školní družiny  21. 06. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní družina Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Když děti učí děti…

…tak je to radost pohledět. Členové ekotýmu Monika Jošková, Denisa Balážová, Eliška Skarabellová, Adéla Mikulová a Štěpánka Haluzová se pustily do odvážného plánu. Připravily si pro první a páté ročníky dvouhodinový program o třídění odpadů a s radostí mohu říci, že výsledek byl skvělý. Staly se z nich skvělé průvodkyně tímto tématem a podařilo se jim udělat učení hrou. Moc holkám děkuji a těším se na další odvážlivce příští rok!

 Zobrazit celý článek a galerii...

Napsala: Mgr. Eva Vroblová  21. 06. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR